Stavanger Shopping

Selv om Stavanger har vært et handelssentrum helt siden vikingetida, fikk ikke stedet bystatus før i år 1425. Bysentrum ligger omkring Vågen og nord for Breiavatnet, og er relativt lite og kompakt med trange gater og åpne torg. Den eldste bebyggelsen her består stort sett av...